Badge field

Tandpasta med fluor forebygger karies og huller i tænderne

Published date field

Hvad er fluor?
Fluor er et grundstof, der findes i naturen i mange forskellige forbindelser. Det kan således findes i den føde, vi spiser, og i det vand, vi drikker.

Allerede i 1930'erne fandt forskere ud af, at mennesker, som vokser op med drikkevand, der naturligt indeholder fluor, har op til to tredjedele færre huller end personer, der bor i områder, hvor det ikke findes i vandet. Mange studier har siden vist, at forekomsten af huller falder, når det findes i en passende mængde i drikkevandet i et område. Der tilsættes ikke fluor til drikkevandet i Danmark.

Hvordan virker det?
Tandbørstning med fluortandpasta er et af de vigtigste midler til at forebygge og behandle huller i tænderne i alle aldre. Når vi spiser og drikker, dannes der syrer i plakken. Syren angriber emaljen, mens fluor modvirker angrebet ved at reparere den opløste emalje. Det er derfor vigtigt, at det altid er til stede i mundhulen, da fluoren vil bekæmpe syreangrebene hver gang, man har spist eller drukket noget sødt.
Børst derfor tænderne med fluortandpasta to gange om dagen. Det er en god idé at undlade at spytte ud efter tandbørstningen.

Hvordan ved man, om man får nok?
Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvor meget fluor tænderne har behov for. Hvis man ikke har problemer med huller i tænderne, og tandlægen eller tandplejeren mener, at risikoen for huller i tænderne er lille, er det tilstrækkeligt at børste tænderne med en fluortandpasta 2 gange om dagen.

Har man derimod problemer med huller i tænderne, er der sandsynligvis behov for mere fluor end den, man får ved at bruge en fluortandpasta. Tandlægen/tandplejeren kan give vejledning i, hvilket supplement, der vil være bedst i den enkelte situation.

Hvis drikkevandet kommer fra den offentlige vandforsyning, kan man finde ud af, hvor meget vandet indeholder ved at ringe til den lokale vandforsyning. Hvis vandet kommer fra egen brønd, kan man få et laboratorium til at analysere en vandprøve.

Kan mit barn få for meget fluor?
Små børn kan ikke kontrollere deres synkebevægelser og har tilbøjelighed til at synke al tandpastaen. Dermed er der risiko for, at små børn kan komme til at indtage for store mængder fluor, som kan give dental fluorose.

Dental fluorose er en mineraliseringsforstyrrelse, som opstår på de blivende tænder, hvis barnet indtager for meget fluor, når det er mellem 0-6 år. Dental fluorose er kosmetisk skæmmende og kan forekomme i varierende grader, fra små hvide pletter til store mørke porøse partier på tænderne

Hvor meget fluor dit barn indtager, afhænger naturligvis både af fluorindholdet i tandpastaen og hvor meget fluortandpasta, der anvendes ved hver tandbørstning. Brug ikke mere end den mængde fluortandpasta, der kan ligge på barnets lillefingernegl.

Denne artikel er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.