lille pige sover
Badge field

Skærer du tænder om natten eller presser tænderne sammen? Dette kan du gøre

Published date field

Definition og karakteristika af tandkæren og tandpres

Samlet kaldes fænomenet bruksisme. Hvis du vågner op med ømme kæbemuskler eller hovedpine, lider du måske af bruksisme – du skærer tænder og bider/presser tænderne sammen, når du sover. Fænomenet forekommer dog ikke udelukkende om natten - nogle lider også af bruksisme om dagen.

Tandskæren er for mange mennesker en ubevidst funktion, som man først bliver klar over, når man f. eks. bliver fortalt om de frygteligt "skærende" lyde, man frembringer i søvne. Lyden kan være meget høj og minder ikke sjældent om lyden af knirkende tovværk fra en fortøjret båd. Ved det rutinemæssige tandeftersyn kan tandlægen eller tandplejeren konstatere et unormalt slid på tænderne.

Smerter i ansigt, hoved og nakke kan være tegn på tandskæren/tandpres. Tandlægen kan stille diagnosen og kan vurdere hvilken behandling, der skal udføres.

Årsager til tandskæren og tandpres

Desværre vides det ikke med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker skærer tænder, mens andre ikke gør. I Danmark antages det ifølge sundhed.dk, at omkring 10-20 procent vil opleve at skære tænder om natten.

Tandpres og tandskæren kan allerede begynde i barndommen. Undersøgelser viser, at op til en tredjedel af børnene i Danmark skærer tænder. Mange børn vokser sig med tiden fra at skære tænder, men i nogle tilfælde bliver de ved med at skære tænder.

Bruksisme sidestilles i dag med rastløse ben (uro i benene) og være en type søvnforstyrrelse. For nogle er det at skære tænder en almindelig del af deres bevægelsesmønster. Selve det at skære tænder er altså ikke en smitsom lidelse, og det vides endnu ikke, om det er arveligt.

Man ved dog, at nogle faktorer kan spille en rolle eller forværre tandskæren i perioder.

Din mentale tilstand kan have en indvirkning på din tandskæren, f.eks. hvis du er stresset. Midler som bl.a. koffein og nikotin kan også påvirke dit centralnervesystem, så du udvikler tandskæren. Hvis du får medicin mod en psykisk lidelse, kan denne også give dig bivirkninger i form af at skære tænder.

I mindre almindelige tilfælde kan det at skære tænder kan også skyldes en sygdom eller en hjerneskade.

Effekterne af tandskæren og tandpres på tænderne

Tandskæren kan medføre, at du får ondt i tænderne, kæbemusklerne og hovedet. Hovedpinen vil i sådanne tilfælde typisk befinde sig i panden og/eller tindingerne og er oftest værst om morgenen, når du vågner. Mange vil også føle sig trætte, da nattesøvnen bliver forstyrret af deres tandskæren. Du risikerer også at slide og/eller knække dine tænder. Det kan også ske, at tænderne løsnes, og at der kommer et unormalt stort slid på tænderne. På længere sigt kan tandskæren og tandpres føre til problemer med kæbeledet. Kæbeledet kan begynde at gøre ondt, og der kan optræde knækkende lyde fra ledet. I nogle tilfælde ser man endda at underkæben "låses", således at man ikke kan lukke munden.

Livsstilsændringer og strategier til at håndtere tandskæren og tandpres

Symptomer i forbindelse med tandskæren/tandpres kan være mindre udtalt, kan være forbigående og vil måske ikke være behandlingskrævende. Vedbliver symptomerne kan tandlægen og tandplejeren finde årsagen ved både at spørge om symptomerne og ved at foretage en grundig undersøgelse af tænder, tandbuer og tyggemuskler.

Årsagen til symptomerne skyldes ofte, at underkæben ubevidst bringes i en relation til tænderne i overkæben, hvorved kæbeled og muskulatur overbelastes.

Ved at anbringe en specieltfremstillet RFS-skinne på tænderne enten i over- eller underkæben, kan man bryde de signaler, der fører til tandskæren/tandpres. Den beskytter også tænderne, så du ikke slider dem. Bideskinnen er aftagelig og anvendes typisk om natten. Tandlægen vurderer, om den skal være af hård plast eller akryl eller blød bideskinne. Børn, der har fået deres permanente tænder, vil oftest få tilbudt en blød bideskinne, da kroppen stadig vokser og er under udvikling, men man er samtidig lidt tilbageholdende med bideskinner, når det kommer til børn, da man ikke ønsker at forhindre kæbernes vækst, selvom de har fået deres voksentænder. Voksne eller personer, der slider deres tænder meget, vil ofte få en hård bideskinne tilbudt af tandlægen. En bideskinne mod tandskæren bør ikke forveksles med en tandbeskytter, som benyttes til bestemte sportsgrene.

Undertiden er en mindre, ofte ikke synlig beslibning af nogle af tænderne behandling.

Mange mennesker skærer tænder, men er sjældent selv klar over det. Den udløsende årsag er i mange tilfælde stress. Det er derfor vigtigt at lære effektivt at håndtere stressende situationer. En varm vaskeklud eller varmepude kan give lindring til ømme tyggemuskler. I særligt alvorlige tilfælde kan det blive nødvendigt at "bygge" tandsættet op ved hjælp af fyldninger, kroner og eventuelt tandregulering. Der findes også fysioterapi/aflastning af kæbeleddet, som en tandplejer, kan hjælpe med, samt vejledning til dette på nettet.

Appliance
Bideskinnen kan anvendes når du sover. Den beskytter tænderne og aflaster tyggemusklerne.
$altImage

Ønsker du flere tips om mundpleje sendt direkte til din indbakke?

Tilmeld dig nu

Denne artikel er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.