Badge field

Hvad er kroner/broer?

Published date field

I almindelighed sidder både kroner og broer fast på tænderne. De betegnes som fast protetik i modsætning til aftagelig proteser, som kan tages ud af munden. Aftagelige proteser som blot erstatter en del tænder betegnes af en del patienter lidt ukorrekt også som broer, men burde betegnes aftagelig delprotese.

Hvordan fungerer kroner?

En krone kan anvendes, når det ikke længere er muligt at reparere tanden med en fyldning. En krone vil fuldstændig omslutte resterne af den naturlige krone. Udover at styrke en beskadiget tand kan en krone også anvendes til at forbedre tandens udseende, fordi kronens farve, form og hældning kan fastlægges, som man vil have det. En krone kan også fastgøres ovenpå et implantat. På den måde erstattes både krone og rod. Det vil være naturligt at tænder, der kan ses, når man taler eller smiler, laves i tandfarvet materiale, porcelæn eller plastik, så de passer til farven på dine naturlige tænder. Guld- og andre ædle metallegeringer kan også anvendes til kroner. Kroner fremstillet af disse metaller er ofte at foretrække til de bageste kindtænder, hvor tyggetrykket er stort. Det er i dag muligt at fastbrænde porcelæn til metal, og det udnytter man ved at fremstille en indre metalskal, hvorpå man så fastbrænder tandfarvet porcelæn, således at man får en porcelænskrone, der er forstærket af den indre metalskal.

Tandlægen kan anbefale en krone når:

  • Det ikke længere er forsvarligt at reparere tanden med en fyldning.
  • Tanden er for svag.
  • Der mangler så meget tand, at man ikke kan fastgøre en fyldning.
  • Der skal laves en bro.
  • Der skal sættes en krone på et tandimplantat.
  • Misfarvet eller misdannet tand skal erstattes.
  • Tanden kan være svækket efter rodbehandling.

Hvordan fungerer broer?

En bro kan anvendes, hvis du mangler én eller flere tænder i tandrækken. Det er imidlertid en betingelse, at der findes tænder (bropiller), som broen kan fastgøres til. Det betyder, at der skal være gode tænder i hver ende af broen. Manglende tænder i en tandbue kan betyde, at de tilstedeværende tænder begynder at flytte sig, fordi der nu er plads. Som følge heraf kan sammenbiddet mellem tænderne i over- og underkæbe bliver dårligt, og der kan derfor udvikles problemer med kæbeleddet. Dette kan en bro forhindre. Man skal være opmærksom på, at det ikke er en absolut nødvendighed at alle mistede tænder erstattes, men undertiden kan det være nødvendigt for at forbygge problemer.

Broer kan anvendes til erstatning af én eller flere tænder. De dækker over det hul i tandrækken, hvor der mangler tænder. Broer fastgøres (cementeres) til de naturlige tænder, der omgiver hullet i tandrækken. Disse tænder kaldes bropiller og fungerer som holder af brospandet ligesom på en almindelig vejbro. De erstattede tænder betegnes mellemled eller pontics, og de udfyldet pladsen mellem bropillerne. Bropillerne tilslibes på samme måde, som når en tand skal forsynes med en krone. Til fremstilling af broen kan vælges de samme materialer, som man anvender til kroner. Tandlægen kan hjælpe dig med at afgøre, hvilket materiale der skal bruges, på baggrund af placering og funktion af den/de tand/tænder der skal erstattes. Tandfarvede materialer kan anvendes, hvor broen ellers vil skæmme et pænt udseende.

Hvordan laves kroner og broer?

Før en krone eller en bro kan laves, skal tanden (tænderne) tilpasses, så kronen eller broen passer ned over den (dem). Når tanden/tænderne er tilpasset, tager tandlægen et aftryk for at få en nøjagtig model til fremstillingen af kronen eller broen. Hvis der skal anvendes tandfarvede materialer, finder tandlægen den korrekte farve for kronen eller broen, så den kommer til at passe i farve til dine tænder.

Et dentallaboratorium bruger aftrykket til at fremstille en model, hvorpå kronen eller broen kan laves. En midlertidig krone eller bro anbringes på den/de tilpassede tand/tænder, mens det tekniske arbejde udføres. Når krone/bro er klar, fjernes den midlertidige krone/bro, og den nye krone/bro fastgøres (cementeres).

Hvor længe holder kroner og broer?

Kroner og broer kan holde i mange år, men de kan gå løs. I de tilfælde kan tandlægen som regel fastgøre kronen eller broen igen. En god mundhygiejne har afgørende betydning for en lang levetid for din krone eller bro. Tænder, der har kroner, eller som er bropiller, kan som almindelige tænder rammes af karies (huller) og paradentose. Besøg derfor tandklinikken med regelmæssige mellemrum og få en professionel kontrol og rensning af dine tænder.

Undgå at bruge dine kroner og broer til andet end normal tygning. Erstatningerne skal ikke bruges som værktøj til f. eks. at åbne mælkekartonen eller anden emballage med. Det gælder i øvrigt også for dine naturlige tænder.

 

Kroner
Porcelæn fastbrændt på metal, - en metalkeramikkrone Støbt guldkrone
Broer
Bropillerne er klargjort Broen prøves og tilpasses. Broen fastgøres (cementeres).

$altImage

Ønsker du flere tips om mundpleje sendt direkte til din indbakke?

Tilmeld dig nu

Denne artikel er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.